Warning (2): session_start() [function.session-start]: open(/opt/alt/php53/var/lib/php/session/sess_lgi2id153anu209hb2nbcqsok5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) [CORE/cake/libs/cake_session.php, line 587]
Warning (2): fopen(/home/tktransc/public_html/app/tmp/cache/models/cake_model_default_t_seo_metas) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/cake/libs/cache/file.php, line 142]
CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI QUỐC TẾ TRỌNG KHANG
Warning (2): fopen(/home/tktransc/public_html/app/tmp/cache/models/cake_model_default_t_partner_links) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/cake/libs/cache/file.php, line 142]
Warning (2): file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 1 bytes written, possibly out of free disk space [APP/config/bootstrap.php, line 37]

lượt truy cập

1

Warning (2): fopen(/home/tktransc/public_html/app/tmp/cache/models/cake_model_default_t_supporters) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/cake/libs/cache/file.php, line 142]
Warning (2): fopen(/home/tktransc/public_html/app/tmp/cache/models/cake_model_default_t_slideshows) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/cake/libs/cache/file.php, line 142]
Warning (2): fopen(/home/tktransc/public_html/app/tmp/cache/models/cake_model_default_tktransc_web_list) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/cake/libs/cache/file.php, line 142]
Warning (2): fopen(/home/tktransc/public_html/app/tmp/cache/models/cake_model_default_t_article_entries) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/cake/libs/cache/file.php, line 142]
Warning (2): fopen(/home/tktransc/public_html/app/tmp/cache/models/cake_model_default_t_article_categories) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/cake/libs/cache/file.php, line 142]
Warning (2): fopen(/home/tktransc/public_html/app/tmp/cache/models/cake_model_default_t_article_boards) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/cake/libs/cache/file.php, line 142]

Hãng Tàu Quốc Tế

DANH SÁCH HÃNG TÀU QUỐC TẾ

1  

Wanhai Lines LTD & InLaco Saigon
Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1
Điện thọai: 8211297; 8225720, Fax: 8251883; 8243219
Web site: www.wanhai.com
Mr. Joseph Lin Trưởng Đại diện WH

Mr. Erwin Hsu Phụ trách Marketing WH

2

APM - SAIGON SHIPPING CO.LTD
Address: 28 Phung Khac Khoan Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Tel:  (+84 8) 35203680, Fax: (+84 8) 8230013

Web site: www. apmss.com

Mr. Le Anh Tuan – General Director
Ms. Nguyen Thi Thuc Anh - Sales & Marketing Manager
Ms. Nguyen Thi Hoang Anh - Chief Account

3 RCL & VINATRANS
Địa chỉ: Tầng trệt, Vinatrans Building, 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Điện thọai: 8259561; 8259562; 8259764, Fax: 8259560
Mr. David Chew - đại diện RLC
Mr. Khun Sutep Tranantasin - Vice President
Mr. Mark Ho - Assistant General Manager/Regional Operation Manager
4 CNC, CONTSHIP, KIEN HUNG & VIETFRACHT
Địa chỉ: Lầu 1, Saigon Port Building, 3 Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Điện thọai: 8267446; 8267442; 8267443, Fax: 8267438
Mr. Y.S.Chung - Giám đốc điều hành INTEGRITY SHIPPING CO.,LTD kiêm Đại diện CNC
Mr. Hank Chung - Phụ trách Marketing INTEGRITY SHIPPING CO.,LTD
Mr. Tom Chung - Đại diện CNC
5 APL & ASACO/VIETFRACHT
Địa chỉ: lầu 8, Diamond plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Điện thọai: 8221199, Fax: 8227880
Web site:  www.apl.com
Ms. Ong Toi Kin - Trưởng Đại diện APLMr. Tharatorn Srisakul - Phụ trách APL Logistics
6

HEUNG A & VIETFRACHT

Địa chỉ: lầu 2, 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1
Điện thọai: 8210806; 8212687; 8212688, Fax: 8210810; 8211050
Web site: www.heunga-co.kr
Mr. Jae Seon Hong - Đại diện Heung A

7 EVERGREEN, HATSU MARINE & PHƯỚC VINH SƠN
Địa chỉ: 54 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
Điện thọai: 9103559; 9103565, Fax: 9103525
Web site:www.evegreen-marine.com.tw
Mr. Daniel Wu - Đại diện EMC
Mr. Charles Yu - Đại diện EMC
8 DSR, LLOY TRIESTINO & VICONSHIP
Địa chỉ hãng tàu Lloyd Triestino: lầu 1, Saigon Port Building, 3 Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Địa chỉ hãng tàu DSR: tầng trệt, VOSA Building, 11 Nguyễn Công Trứ, Q. I
Địa chỉ Đại lý: tầng trệt, VOSA Building, 11 Nguyễn Huệ, Quận 1
Mr. Trần Hòa Bình - Tổng giám đốc VICONSHIP
Mrs. Trương Thị Tố Quyên - Trưởng phòng Đại lý DSR
Mr. Hòang Đình Quảng - Trưởng phòng Đại lý Lloyd Triestino
9 P&O NEDLLOYD & C.TY ĐẠI LÝ P&O NEDLLOYD/VITRANSCHART
Địa chỉ: lầu 11, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1
Điện thọai: 9100097
Fax: 9100114; 9100119
Web site:  www.ponl.com
Mr. Michael Dam - Schmidt - Trưởng Đại diện
10 SAMUDERA & PAL SHIPPING AGENCY
Địa chỉ: 16 Phó Đức Chính, Quận 1
Điện thọai: 9141102; 9141103, Fax: 9141104
E-mail:pal@hcm.vnn.vn 
Mr. Jimmy Wong - Trưởng Đại diện
11 YANG MING & CONTINENTAL SHIPPING AGENCY CORP
Địa chỉ: phòng 810, lầu 8, Sunwah Tower Building, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thọai: 8219257, Fax: 8219259
Web site: www.yml.com.tw
Mr. Gerry Liu - Đại diện kiêm Phó GĐ Continental Shipping Agency Corp
Mr. Filip Liu - Phó Đại diện
12 DONGNAMA & SAFI
Địa chỉ hãng tàu: lầu 12, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM
Web site: www.safi.com.vn
Địa chỉ Đại lý: 39 Đòan Như Hài, Quận 4
Điện thọai: 8253609; 8263125, Fax: 8253610; 8254371
Mr. Johnny Park - Đại diện
13 CHINA SHIPPING & VOSA SG
Địa chỉ: lầu 2, Vosa Building, 7 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thọai: 8225324; 8242277; 8210267; 8213934
Fax: 8212795
Web site: www.cnshipping.com
Mr. Lu Wen Qi - Trưởng Đại diện
14  ZIM ISRAEL NAVIGATION & VINATRANS
Địa chỉ: lầu 1, Vinatrans Building, 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Điện thọai: 9404257; 9404505, Fax: 9404474
Mr.Michael W.T. Kwok - Đại diện
15

NYK LINE & VITAMAS

Địa chỉ: lầu 6, Saigon Riverside Office Center, 2A - 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1
Điện thọai: 8235616 - 17 - 18 - 19, Fax: 8235614 - 15
Web site: www.nykline.com
Mr. Tetsuji Kohara - Trưởng Đại diện
Mr. Kyoseke Noguchi - Phó Đại diện
16

MAERSKLINE

Address: 28 Phùng Khắc Khoan, District 1, Ho Chi Minh City.
Tel: (+84 8) 8243252
Fax: (+84 8) 8231395
Web site:www.maersklink.com
Mr. Paul Hoogwarts – General Director

17 HAPAG - LLOYD & VINALINK
Địa chỉ: lầu 2, Vinatrans Building, 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Điện thọai:8255339, Fax: 8255340
Web site: www.hlcl.com
Mr. Nguyễn Nam Tiến - Giám đốc Vinalink
Mrs. Trần Xuân Hồng - Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Đại lý
18 PIL, ACL & TRANSIMEX SG, I.T.L.
Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, Quận 1
Điện thọai: 8230029; 8295033; 8220013, Fax: 8228566; 8296011
Web site: www.pilship.com
Địa chỉ I.T.L.: 134 Lê Lai, Quân 1
Điện thọai: 9254183; 9254185, Fax: 9254184
Web site: www.aclship.com
Mr. Trần Hồng Đởm - Tổng Giám đốc
19

HANJIN SHIPPING CO.& HL CARGO

Địa chỉ Hãng tàu Hanjin: Lầu 10, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1
Điện thọai: 8451580
Fax: 8451582
Web site:  www.hanjin.com
Địa chỉ đại lý HL Cargo: 208 -210 Khánh Hội, Quận 4
Điện thọai: 9406327, Fax: 9406328
Mr.Su Han Kim - Đại diện
Mr. Kim Young Hee - Trưởng Đại diện
20 UASC,CSAV & OCEAN WAY, SAMTRA
Địa chỉ Hãng tàu: lầu 11, OSIC Building, 8 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thọai: 8256148, Fax: 8256150; 8228316
Địa chỉ Đại lý Ocean way: A59 Nguyễn Thần Hiến, Quận 4
Điện thọai: 8254683; 8260470. Fax: 9404321
Địa chỉ Đại lý Samtra: 75 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4
Điện thọai: 9401372, Fax: 9401384
Mr. Andrew Kerr - Trưởng Đại diện
21 COSCO & COSFI
Địa chỉ: lầu 1, 47 Phó Đức Chính, Quận 1
Điện thọai: 8217124; 8213697, Fax: 8217125
Web site: www.cosfivn.com
Mr. Yin Sin Chin - Trưởng Đại diện kiêm Giám đốc COSFI
22

CCNI, WILHEMSON & SUNNY TRANSPORTATION CO.,LTD

Địa chỉ: 146 Khánh Hội, Quận 4
Điện thọai: 9402741; 9402805, Fax: 9402740
Web site: www.sunnytrans.com.vn
Mr. Bùi Quốc Hùng - Giám đốc
23 TMM,LYKE LINES & VINAFREIGHT 
Địa chỉ: A8 Trường Sơn, Quận Tân Bình
Điện thọai: 8446409
Mr. Nguyễn Bích Lân - Giám đốc Vinafreight
24 JARDIN SHIPPING AGENCIES & VINAFREIGHT
Địa chỉ: R G, lầu 8 OSIC Building, 8 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thọai: 82744350, Fax: 8274346
Mr. Nguyễn Uy Vũ - Văn phòng Đại diện
25 MSC & CÔNG TY ĐẠI LÝ MSC
Địa chỉ: lầu 4, OSIC Building. 8 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thọai: 8275212 - 214, Fax: 8275216
Mr.Hòang Trọng Giang - Giám đốc
26

OOCL & GMT

Địa chỉ: tầng trệt, H.O.C Building, 2 Thi Sách, Quận 1
Điện thọai: 8292578, 8292576, Fax: 8242522
Web site: www.oocl.com
Mr. Albert Chen - Đại diện
27 VINAFCO SHIPPING COMPANY
Địa chỉ: 26 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4
Điện thọai: 8265953, 8265954, Fax: 8264353
Web site: www.vinafco.com
Mr. Vũ Hòang Bảo - Phụ trách văn phòng đại diện tại TP.HCM
28 KMTC
Địa chỉ: tầng 7 Habour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thọai: 8218580, Fax: 8214436
Mr. Erick Kim - Đại diện KMTC
29 GERMATRANS & GERMADEPT
Địa chỉ: tầng 15 Habour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thoại: 9140141, Fax: 8215189
Web site:www.germatrans.com.vn
30 30. TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM (VINALINES) 
Địa chỉ: Toà nhà Trung tâm TTTM Quốc tế (OCEAN PARK)
Số 1, Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (84- 4) 577 0825/26/27/28/29/30
Fax: (84- 4) 577 0850/60
EMAIL: vnl@vinalines.com.vn
Website: www.vinalines.com.vn
31 VINASHIN NEW WORLD LOGISTIC JOINT STOCK COMPANY
40 Le Hong Phong Street, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam
Tel: +84 58 877637
Fax: + 84 58 877638
PIC: Nguyen Doan Chinh / General Director
Cell phone:  00-(84)-0913 472 242
32

VIETNAM SHIPPING SERVICE CORPORATION
D11 c/c 300 Ben Chuong Duong Str. HCM city, VN 
Tel: (84-8) 837 5568 – 837 5567 – 837 5565 Fax: (84-8) 837 5569

Website:  www.vietnam-ship.com

P.I.C: Ms Mary Phuong / Sales Executive 
(Handphone :  (84) 903 168 945) 

33

Air Sea Worldwide Vietnam Ltd
50 Cuu Long, Ward 2, Tan Binh Dist, HCMC, Vietnam
Mr. Kevin Bach
Tel : 84 (0)8 - 2969 858 / 8487 669, Fax : 84 (0)8 - 8421 503
C.phone :  0938 005 090
Skype : kevin.bach

Website :www.airseaworldwide.com

 

 

Warning (2): fopen(/home/tktransc/public_html/app/tmp/cache/persistent/cake_core_default_vie) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/cake/libs/cache/file.php, line 142]
tin liên quan


Warning (2): fopen(/home/tktransc/public_html/app/tmp/cache/models/cake_model_default_t_partner_images) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/cake/libs/cache/file.php, line 142]
Warning (2): fopen(/home/tktransc/public_html/app/tmp/cache/persistent/cake_core_dir_map) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/cake/libs/cache/file.php, line 142]
Warning (2): fopen(/home/tktransc/public_html/app/tmp/cache/persistent/cake_core_file_map) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/cake/libs/cache/file.php, line 142]
Warning (2): fopen(/home/tktransc/public_html/app/tmp/cache/persistent/cake_core_object_map) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/cake/libs/cache/file.php, line 142]
Warning (2): Unknown: open(/opt/alt/php53/var/lib/php/session/sess_lgi2id153anu209hb2nbcqsok5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) [Unknown, line ??]
Warning (2): Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php53/var/lib/php/session) [Unknown, line ??]