Thủ tục hải quan

THỦ TỤC HẢI QUAN cập nhật : 04-01-2013

1. Hợp Đồng - 01 Bản Sao y bản chính 2. Hóa đơn thương mại - 01 Bản gốc 3. Phiếu đóng gối 01 bản gốc