Thủ tục hải quan

   1. Hợp Đồng  - 01 Bản Sao y bản chính

   2. Hóa đơn thương mại -  01 Bản gốc 

   3. Phiếu đóng gối 01 bản gốc

   4. Vận đơn : 01 bản gốc ( Nếu thanh toán L/C)  hoặc 01 bản sao (Nếu T/T )

   5. Chứng nhận xuất xứ( Nếu form E hoặc form D ) : 01 bản gốc ( ORIGINAL)

   6. Hóa đơn cước ( Nếu nhập FOB hoặc EXW ) : 01 Bản sao y đóng dấu của công ty.

   7. Giấy giới thiệu : 03 tờ gốc

   8. Tờ khai Hải Quan : 2 Bản Hải Quan điện tử ( ECUS 3)

   9. Tờ khai trị giá tính thuế : 02 bản ( Nếu từ 9 mặt hàng trở lên in thêm GATT ngang)

  10. Phụ lục tờ khai Hải Quan (Nếu nhiều hơn 3 mục hàng ) : 2 bản

  11. Các giấy tờ liên quan đến giấy phép của cơ quan chủ quản ( Nếu có)

 

Mọi thông tin cần giải đáp và hướng dẫn, xin vui lòng liên lạc với bộ phận chứng từ để được hướng dẫn thêm.