vận đơn - chứng từ

Thủ tục hải quan cập nhật : 24-12-2012

1. Hợp Đồng - 01 Bản Sao y bản chính 2. Hóa đơn thương mại - 01 Bản gốc 3. Phiếu đóng gối 01 bản gốc 4. Vận đơn : 01 bản gốc ( Nếu thanh toán L/C) hoặc 01 bản sao (Nếu T/T ) 5. Chứng nhận xuát xứ( Nếu form E hoặc form D ) : 01 bản gốc ( ORIGINAL) ......