Thủ tục hải quan

   1. Hợp Đồng  - 01 Bản Sao y bản chính

   2. Hóa đơn thương mại -  01 Bản gốc 

   3. Phiếu đóng gối 01 bản gốc

   4. Vận đơn : 01 bản gốc ( Nếu thanh toán L/C)  hoặc 01 bản sao (Nếu T/T