Hoạt động

Thiết lập bộ phận Marketing thuộc Phòng kinh doanh và thực hiện các phương thức tiếp cận khách hàng một cách tốt nhất cập nhật : 21-03-2013

Thiết lập bộ phận Marketing thuộc Phòng kinh doanh và thực hiện các phương thức tiếp cận khách hàng một cách tốt nhất

Giải pháp nguồn nhân lực của công ty cập nhật : 21-03-2013

Giải pháp nguồn nhân lực của công ty

Chào Mừng Ngày 08/03 cập nhật : 05-03-2013

Chào Mừng Ngày 08/03

Phương hướng hoạt động của TKTRANS trong thời gian tới cập nhật : 05-03-2013

Phương hướng hoạt động của TKTRANS trong thời gian tới