Thông Báo

CÁC NGÀY LỄ TRONG NĂM

1. Tết Dương Lịch : 01/012.

2. Giổ tổ Hùng Vương ( 10/03 AL)

3. Ngày Thống Nhất Đất Nước : 30/04

4.  Quốc Tế Lao Động : 01/05

5. Lễ Quốc Khánh : 02/09

6. Tết Nguyên Đán :