tin xuất nhập khẩu

Bãi bỏ 3 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Hải quan cập nhật : 24-01-2013

Bãi bỏ 3 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Hải quan

Kiểm soát chặt hàng NK phải kiểm tra chất lượng cập nhật : 24-01-2013

Kiểm soát chặt hàng NK phải kiểm tra chất lượng

XK thanh long ruột đỏ sang Mỹ cập nhật : 24-01-2013

XK thanh long ruột đỏ sang Mỹ

Sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục cấp CO hàng hóa ưu đãi cập nhật : 24-01-2013

Sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục cấp CO hàng hóa ưu đãi

Sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục cấp CO hàng hóa ưu đãi cập nhật : 24-01-2013

Sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục cấp CO hàng hóa ưu đãi

Suýt mất tiền vì không rõ luật khai báo loại hình tờ khai Hải Quan cập nhật : 24-01-2013

Suýt mất tiền vì không rõ luật khai báo loại hình tờ khai Hải Quan